APIA Botosani: In atentia crescatorilor de bovine

APIA Botosani: In atentia crescatorilor de bovine  Conform Ordinului MADR 920/10 septembrie 2013 pentru stabilirea noului mod de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în...

»Citeste tot articolul

Comunicate A.P.I.A.

COMUNCAT DE PRESA APIA BOTOSANI, 17 ianuarie 2011 - In atentia producatorilor agricoli - ajutoare financiare

Autor:  
Publicat: 18-01-2011
Video (0)   Foto (1)   Comentarii (0)   Vizualizari (5202)  

COMUNCAT DE PRESA APIA BOTOSANI, 17 ianuarie 2011 - In atentia producatorilor agricoli - ajutoare financiare

A.P.I.A. BOTOSANI anunţă că în conformitate cu HG 756/2010, se acordă ajutor financiar producătorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare, după cum urmează:

a) poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
b) poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la lit. a), precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum urmează:
- 70% pentru poliţele prevăzute la punctul a);
- 50% pentru poliţele prevăzute la punctul b).

Fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug 30% din producţia anuală medie a unui producător agricol în 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori.

Cererile pentru sectorul zootehnic însoţite de documentele aferente se vor depune până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, păsări şi/sau familii de albine, pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului 2010, după data de 19 august şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

Beneficiarii ajutorului de stat:
-întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008 care deţin, cresc sau exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau în Registrul Agricol, după caz, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare-reasigurare.

Condiţii de eligibilitate

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii:
1. să fie întreprindere mică şi mijlocie, care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole (întreprindere mijlocie: maximum 249 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă – echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale – echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro; întreprindere mică: maximum 49 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă – echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro; microîntreprindere: maximum 9 salariaţi, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro);
2. să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
3. să nu fie persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art.13-17 din OUG nr 14/2010;
4. au încheiat poliţe de asigurare cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale şi pentru acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor sau de infestări parazitare  (după data de 19 august 2010);
5. să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor (R.N.E.) al A.N.S.V.S.A. cu efectivele de animale şi să deţină un document de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru păsări/familii de albine sau adeverinţă care atestă înscrierea acestora în Registrul Agricol, după caz.

Documentele care însoţesc cererea

Pentru  a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii completează şi depun:
1. cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic;
2. centralizatoarele poliţelor de asigurare;
3.  dovadă cont activ trezorerie;
4. declaraţie pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie;
5. declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare  ;
6.  certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice (original şi copie în vederea certificării "conform cu originalul");
7. poliţele de asigurare încheiate pentru animale, păsări, familii de albine şi documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora (original şi copie în vederea certificării "conform cu originalul");
8. documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie creşterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine dacă nu reiese din codul unic de înregistrare (original şi copie în vederea certificării "conform cu originalul").

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate de catre solicitant.

 

«Inapoi«

COMENTARII

  1. Nu exista nici un comentariu. Fii primul care isi exprima parerea!

SPUNE-TI OPINIA

caractere ramase.