Rachiti: Protest la inaltime! - FOTO

Rachiti: Protest la inaltime! - FOTO

Spectacol in plina canicula, la Rachiti, unde un barbat s-a urcat pe un turn, in incinta fostei ferme de la Rachiti, si refuza sa coboare!

In ciuda discutiilor pe care oameni de la Politie, Pompieri sau Ambulanta le poarta de 2 ore, barbatul de 42 de ani, din Rachiti, nu vrea sa se dea jos!


...

»Citeste tot articolul

Obiective Turistice

Obiective Turistice

Autor: Doru P 
Publicat: 10-05-2010
Video (0)   Foto (1)   Comentarii (0)   Vizualizari (19559)  

Obiective Turistice

REZERVAŢII ŞI MONUMENTE ALE NATURII

 

·          Stânca - Ştefăneşti - rezervaţie geologică şi floristică (1 ha);

·          Pădurea Ciornohol, rezervaţie forestieră (77 ha);

·          Pădurea Vorona - rezervaţie floristică şi faunistică (150 ha);

 

·          Pădurea Tudora, regiunea Dealul Mare - rezervaţia de tisa - lemn de esenţă foarte tare, specie rară pentru ţara noastră (117 ha),

·          Făgetul secular Stuhoasa, com. Suharău (60 ha);

·          Arinişul de la Horlăceni, com. Şendriceni - rezervaţie forestieră (5 ha);

·          Turbăria Dersca – rezervaţie floristică (10 ha); Bălţile Siretului - rezervaţie floristică (2 ha);  EDIFICII RELIGIOASE:
 
·          BISERICA "SF. NICOLAE", POPĂUŢI, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare (1496). Pictura interioară, de mare valoare, datează din secolul al XV-lea, păstrându-se parţial. Biserica a fost amplasată într-o poziţie strategică, fiind scut în faţa numeroaselor năvăliri ale duşmanilor.  Din acest motiv, clădirii propriu zise a mănăstirii i-au fost adăugate ziduri trainice şi un turn de veghe, ceea ce-i conferă aspectul unei veritabile cetăţi. Faţada clădirii este realizată din benzi de cărămidă smălţuită şi discuri ceramice colorate, ornamente cu motive geometrice, faunistice şi heraldice. În prezent, vechiul zid ce înconjura mănăstirea a fost reconstruit pe vechea fundaţie, acest lăcaş sfânt recăpătându-şi măreţia de odinioară;

·          BISERICA "SF. NICOLAE" DOMNEASCĂ, DOROHOI, ctitorie a lui Ştefan cel Mare (1495). Este construită în stil moldovenesc şi are o decoraţiune exterioară bogată, presărată cu elemente bizantine;

·          MĂNĂSTIREA COŞULA, din localitatea cu acelaşi nume. Construită în timpul domniei lui Petru Rareş de către vistiernicul Matias Coşulvei (1532), mai păstrează fresce originale de mare valoare (pictură murală) realizate între anii 1537 - 1681. În prezent este inclusă pe lista monumentelor istorice de interes naţional şi face obiectul unui proiect de reabilitarea şi includere în circuitul turistic depus de Consiliul Judeţean Botoşani pe Axa 5.1. a Programului Operaţional Regional.

·          BISERICA ARMENEASCĂ „Sf. MARIA” - BOTOŞANI (1350)- cea mai veche biserică din Botoşani.

·          BISERICA "SF. GHEORGHE" - BOTOŞANI, ctitorie a Doamnei Elena Rareş, soţia domnitorului Petru Rareş, datează din anul 1551;

·          BISERICA USPENIA, ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena, având pictura interioară refăcută complet după Revoluţia din 1989. În curtea bisericii tronează maiestuos statuia poetului naţional Mihai Eminescu, botezat în această biserică.

·          MĂNĂSTIREA AGAFTON - CURTEŞTI, (la 4 km sud-vest de Botoşani), datează din secolul XVI;

·          MĂNĂSTIREA VORONA (unde în prezent locuiesc călugăriţe) este cea mai importantă mănăstire din judeţ şi se află la 15 km sud - est de Botoşani. Începuturile sale  datează din jurul anului 1600, când câţiva călugări veniţi din Rusia au construit aici o mică biserică din lemn. În anul 1835, arhimandritul Rafail a construit pe locul acesteia o biserică din zid cu hramul "Naşterea Maicii Domnului". În preajma mănăstirii mai există încă două biserici, o bibliotecă cu fond de carte religios datând din secolele XVII-XIX şi spaţii de cazare pentru pelerini. Complexul mănăstiresc este situat la marginea unui frumos codru cu suprafaţa de 150 ha;

·          SIHĂSTRIA VORONEI – Situat la 3 km sud-est de mănăstirea Vorona, în mijlocul unei păduri de stejari, fagi, ulmi şi frasini, aceasta reprezintă un schit de călugări. Biserica schitului a fost construită între anii 1830 – 1868, sub îndrumarea stareţului Rafail. Biserica de aici cu haramul "Buna vestire" are o frumoasă pictură originală, iar catapeteasma reprezintă o valoroasă operă de artă.

·          MĂNĂSTIREA GOROVEI – Văculeşti (1742). Între anii 1740-1742, doi călugări au înălţat o biserică de lemn pe locul dat de Ioan Gorovei; biserica ce se păstrează până astăzi a fost construită între anii 1828-1834, de egumentul Macarie Jora. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1984-1985.

·          SCHITUL FRUMUSICA (BALŞ)- Storeşti, Frumuşica. A fost înfiinţat de boierul Grigore Balş, în 1776, dar în acelaşi an i s-a dat foc, fiind graniţă între moşii. Biserica actuală a fost construită de Lascăr Sturdza şi Evghenia Ursachi în 1819. Închisă în 1870 de boierul Mavrocordat, aceasta a fost redeschisă abia în 1945, pentru puţin timp, întrucât comuniştii au închis-o din nou în 1959. Biserica şi schitul devin din nou loc de pelerinaj pentru enoriaşi după căderea comunismului.

·          BISERICA "SF. ILIE" - BOTOŞANI, îşi are începuturile în anul 1778 ca biserică a Breslei Blănarilor, de renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni. Clopotniţa sa, de o remarcabilă valoare, ar merita să servească drept model tuturor acelora care ar dori să ridice locaşuri noi, după părerea marelui istoric Nicolae Iorga;

·          BISERICA ROMANO - CATOLICĂ "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul"- Botoşani, construită la mijlocul sec. XIX în manieră neogotică, este situată în vecinătatea Liceului A.T. Laurian.

·          BISERICA LIPOVENEASCĂ – BOTOŞANI. Actuala clădire a bisericii a fost înălţată pe locul unei vechi capele din lemn în anul 1853. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, un fond de carte veche religioasă (scris în limba slavonă) şi odoare lucrate cu rafinament artistic. Pe lângă această biserică funcţionează o şcoală, unde copiii de etnie lipovenească învaţă religia şi limba rusă.

EDIFICII CULTURALE

  ·          CASA MEMORIALĂ "MIHAI EMINESCU" - Ipoteşti, (la 8 km de Botoşani), casa în care s-a născut Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Casa, reconstruită după modelul original şi deschisă publicului în 1940, adăposteşte atât mobilier original, cât şi din secolul al XIX-lea. Turiştii pot vizita şi bisericuţa din lemn a familiei, în preajma căreia se află şi mormintele părinţilor şi fraţilor lui Eminescu. De asemenea, în curtea Casei Memoriale se află Casa Papadopol, o locuinţă ţărănească de epocă, ridicată în stil moldovenesc, proprietate a ultimului proprietar al moşiei Ipoteşti, doctorul Papadopol. Ipoteştiul găzduieşte şi Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, iar la 4 km de Memorial se află Lacul ce a aservit drept sursă de inspiraţie pentru poeziile eminesciene.

·          CASA MEMORIALĂ "GEORGE ENESCU" din Liveni, casa natală a marelui compozitor, dirijor, pianist şi violonist- reface atmosfera primilor ani ai copilăriei sale, oferind vizitatorilor posibilitatea întâlnirii cu primele sale jucării, desene, creaţii muzicale, cu cărţile şi manualele anilor copilăriei şi ai primelor sale studii, alături de pianina celor dintâi compoziţii. Totodată, fotografii şi manuscrise întregesc imaginea timpului petrecut de George Enescu la Liveni, în satul natal.

·          CASA MEMORIALĂ "NICOLAE IORGA" – Botoşani. Se află într-una din casele în care s-a născut şi a copilărit marele istoric. Două încăperi sunt dedicate unei expoziţii foto-documentare li unei săli multifuncţionale, unde sunt expuse primele ediţii ale operei lui Nicolae Iorga. În altă cameră este adăpostită o bibliotecă istorică, alcătuită din carte curentă, achiziţionată în ultimii ani. Salonul familiei redă un interior datând din ultimele decenii ale secolului trecut;

·          MUZEUL MEMORIAL "GEORGE ENESCU" - Dorohoi. Sălile expoziţiei de bază ale Muzeului (înfiinţat în anul 1957) oferă vizitatorului un bogat material documentar enescian, constituit din instrumente muzicale, partituri, programe de concert ţinute în ţară şi străinătate, fotografii, cărţi, lucrări de artă contemporane şi postume, redându-l pe marele muzician român;

·          MUZEUL JUDEŢEAN - Botoşani, monument istoric a cărui clădire datează din anul 1913, prezintă în cele 17 săli de expoziţie, dispuse la parter şi etaj, cele mai semnificative momente ale evoluţiei zonei Botoşanilor din preistorie până în contemporaneitate. Vizitatorul este invitat să descopere vestigii ale civilizaţiei, paleoliticului, neoliticului (ceramica de Cucuteni), bronzului şi fierului. Sunt expuse unelte şi arme din piatră şlefuită şi os, ceramică pictată, figurine antropomorfe şi zoomorfe, peceţi ce au aparţinut unor domnitori moldoveni, obiecte de podoabă, etc. Reţine atenţia, în mod deosebit, cel mai vechi adăpost omenesc din Europa de SE, descoperit la Ripiceni şi reconstituit parţial.

·          MUZEUL DE STIINTE ALE NATURII Dorohoi. A luat fiinţă în anul 1953. Clădirea - monument arhitectural în stil baroc, a fost construită în anul 1887. Patrimoniul muzeului cuprinde piese naturalizate din toate grupele sistematice: minerale, plante, moluşte, peşti, păsări, mamifere, păsări exotice, etc.

·          MUZEUL DE ARHEOLOGIE Săveni. Acest muzeu a fost înfiinţat în anul 1964, cu sălile expoziţiei de bază consacrate arheologiei, prezintă vestigii arheologice descoperite în aşezările şi necropolele de la Ripiceni, Miorcani, Drăguşeni, Hăneşti şi Săveni din epoca paleoliticului şi până în aceea a marilor migraţii.

·          CASA VENTURA BOTOŞANI- găzduieşte, în prezent, Şcoala Populară de Arte şi a fost cunoscută mulţi ani drept clădirea Filarmonicii botoşănene. În prezent face obiectul unui proiect de finanţare prin Programul Operaţional Regional, axa 5.1, pentru restaurarea şi includerea în circuitul turistic.

·          BIBLIOTECA JUDEŢANĂ „Mihai Eminescu" - Botoşani, clădirea bibliotecii, cunoscută şi sub numele de "Casa Moscovici", este o adevărată bijuterie arhitectonică. Construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, aceasta îmbină într-o sinteză armonioasă elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane. Biblioteca deţine un valoros fond de carte cu peste 380.000 volume;

·          CENTRUL VECHI  al municipiului Botoşani este partea cea mai veche a oraşului, din punct de vedere arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie comercială, datând din secolele XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de L, iar faţadele spre strada au forme arhitecturale din cele mai diverse, mai ales de factură apuseană, prelucrate creator în forme tradiţionale, specifice acestui tip de construcţii. Curţile interioare prezintă ordonarea clasică a caselor de târgoveţi, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat şi geamlâcuri susţinute de console de lemn profilate. În prezent, Centrul Vechi se află în curs de reabilitare, printr-un proiect cu finanţare europeană.

·          ALTE CLĂDIRI. În Botoşani există numeroase alte construcţii cu valoare arhitectonică deosebită, printre care menţionăm: Casa Antipa (sfârşitul sec XIX); Casa Bolfosu (începutul sec. XIX); Casa Silion (anul 1900), Clădirea Primăriei vechi (construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în stil eclectic de influenţă germană). Şi Primăria veche se află în prezent în curs de reabilitare.

«Inapoi«