COMUNICAT DE PRESĂ - 30.04.2010

COMUNICAT DE PRESĂ - 30.04.2010 În legătură cu cerințele prevăzute de H.G. nr. 365/2010 privind sprijinul financiar acordat producătorilor de lapte grav afectați de criză

»Citeste tot articolul

Comunicate A.P.I.A.

COMUNICAT DE PRESA APIA BOTOSANI - În atenția producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

Autor:  
Publicat: 27-08-2010
Video (0)   Foto (1)   Comentarii (0)   Vizualizari (5571)  

COMUNICAT DE PRESA APIA BOTOSANI - În atenția producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

Conform criteriilor de delimitare a Zonelor Defavorizate de Condiții Naturale Specifice, în județul Botoșani, au fost declarate ca fiind zone defavorizate arealele comunelor: HLIPICENI, LUNCA și RĂUSENI.

1.Condiţiile  de eligibilitate
Beneficiarii,  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
b)efectivul de vaci de lapte din exploataţie, pentru care beneficiarul solicită ajutor specific, este înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE la termenul limită de depunere a cererilor;
c)efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei de sprijin ( până la data limită de efectuare a plăţii).

2.Beneficiarii  schemei de ajutor specific
În baza Hotărârii nr.755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, beneficiarii ajutorului specific sunt:
-persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
-persoanele fizice beneficiază de ajutorul specific, cu condiția de a se autoriza conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 până la data de 25 octombrie 2010, devenind persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale

3.Documente care însoțesc cererea de plată
A. Pentru persoane fizice:
-actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin;
-copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-copie document coordonate bancare.
B. Pentru persoane juridice:
-actele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală
-copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
-copie document coordonate bancare.
Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma conform cu originalul, vor fi datate şi semnate de solicitant.
Pentru conformitatea paşapoartelor depuse în copie vor fi prezentate şi documentele originale.

4.Numărul de captete de vaci de lapte pentru care se face plata
Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între două şi maximum 15 vaci de lapte. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 euro/cap de vacă. Pentru beneficiarii care dețin un efectiv mai mare de 15 capete vaci de lapte, cererea pentru ajutorul specific se va întocmi numai pentru 15 capete.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

5.Termenul de depunere a cererilor
Termenul limită de depunere a cererilor este 31 august 2010.
Cererile se depun la A.P.I.A. – Centrul Județean Botoșani personal de către fiecare beneficiar.


Purtător de cuvânt APIA BOTOSANI,
Serediuc Ioan

 

«Inapoi«

COMENTARII

  1. Nu exista nici un comentariu. Fii primul care isi exprima parerea!

SPUNE-TI OPINIA

caractere ramase.